Content Marketing Strategy

Analys av Google Ads

Vad händer om ert varumärke visas i olämpliga sammanhang på Google?
Om inställningarna är felaktiga i ert Google Ads-konto missar ni viktiga marknadsandelar och betalar för irrelevanta besökare.

Tänk om ni missar 50% av sökningarna på grund av att ni rankas för lågt av Google samtidigt som era konkurrenters annonser visas mer för att de har bättre inställningar?
Detta ger en Google Ads-analys svar på!

 

Guide för att ge FinnMera åtkomst till ert
Google Ads-konto inklusive sekretessavtal.

Vår erfarenhet visar att annonsörer ofta spenderar 50% av sin budget på sökord som de inte är medvetna om att de syns på. Allt handlar om att omvandla de satsade pengarna på riktiga och relevanta besökare.

 

Se andras statistik på Google Ads.

 

Ni kommer garanterat bli bättre kravställare.

CTR (Click Through Rate)

 

CTR är antalet klick dividerat med antalet gånger som annonsen har visats.

 

Google anser att en CTR på 2% är bra.
Hur hög CTR har ni på era kampanjer?
Se snittet på våra kunders
AdWords-kampanjer här.

 

Utmana oss gärna, vi vill bli konkurrensutsatta!

Effective Copyrighting

Kvalitetsresultat

Google rankar varje sökord och det kallas kvalitetsresultat. En viktig faktor är CTR (Click Through Rate). Skalan på Googles kvalitetsresultat är från 1 till 10. Ett högre kvalitetsresultat ger bättre synbarhet och det kan även innebära lägre klickpriser. 

 

Formeln för hur annonserna visas på Google heter Ad Rank. och den är vad ni är beredda att betala för ett klick multiplicerat med kvalitetsresultatet.

 

Ett exempel:
Med kvalitetsresultatet 5 på sökordet och ett klickpris på upp till 10 kr för en besökare så blir formeln

Ad Rank = 5 x 10 = 50

 

Läs mer om kvalitetsresultat
Läs mer om Ad Rank

Undersökningar

Se alla

Analys av ert Google Ads-konto

Efter avslutad analys får ni reda på om ni betalar för rätt besökare och har rätt inställningar. Skicka in era uppgifter via formuläret så tar vi kontakt för vidare information.

Referenser

Se alla