Web Development Services

Google Ads Statistik

Hur mycket bättre än konkurrenterna är vi?
Ta del av vår statistik och jämför själva.

En Google Ads-analys från FinnMera brukar öppna ögonen hos marknadsansvariga. Analysen visar vad budgeten har gått till (service eller nykundsanskaffning), var ni kan spara in pengar och hur ni bör spendera dessa istället för största effekt.

Snittsiffror

Vi har analyserat flertalet företag. Allt här är snittsiffror som syftar till att ge er en uppfattning om vad ni kan förvänta er att vi hittar i er Google Ads-kampanj i förbättringsväg om ni låter oss analysera den. Alla uppgifter är anonyma på så sätt att ingen företagsinformation eller sökordsinformation sparas i databasen utan endast nyckeltalen som vi använder för att påvisa det nuvarande snittet. Vi vill vara konkreta i ett ämne som inte är känt för att vara det, då vi tror att det gagnar allas affärer i förlängningen. Det är heller inte fel om man kan påvisa att man kan få mer marknadsandelar för samma eller kanske rentav mindre budget om man inleder ett samarbete med oss på en tjänst som man högst troligt redan är nöjd med och anser vara affärskritisk.
 
Om du inte kan se formuläret till höger (mobil enhet) så klicka här för att komma till sidan med jämförelsesiffror

CTR förändring övertid

Vi analyserar alla våra konton löpande och summerar här bredvid våra siffror.
Detta för att ni som potentiell kund ska kunna jämföra era siffror med våra.

Det är viktigt att förstå att dessa siffror baseras på alla branscher och kundkategorier som FinnMera hanterar.

Som jämförelse:

Under perioden 1:a April 2017 till 31:a Mars 2018

så var vårt snitt 8,34% och konton som hanterats av kund eller konkurrent 4,45%

2018 CTR

December

November 

Oktober 8,16%

September 9,38%

Augusti 8,98%

Juli 9,17%

Juni 8,89%

Maj 8,88%

April 8,70%

Mars 8,45%

Februari 8,10%

Januari 8,27%

2017 CTR

December 7,43%

November 7,95%

Oktober 8,84%

September 8,17%

Augusti 8,69%

Juli 8,50%

Juni 8,63%

Maj 8,30%

April 8,00%

Mars 8,17%

Februari 8,18%

Januari 8,29%

2016 CTR

December 8,21%

November 8,33%

Oktober  8,43%

September 7,68%

Augusti 8,12%

Juli 7,58%

Juni 6,99%

Maj 6,79%

April 7,15%

Mars 6,84%

Februari 6,75% 

Januari 6,34%

2015 CTR

December 6,24%

November 6,89%

Oktober 6,32%

September 5,83%

Augusti 5,92%

Juli 5,83%

Juni 5,95%

Maj 6,04%

April 6,05%

Mars 6,11%

Februari 6,52%

Januari 6,19%

Hur stor del är relevanta klick?

Hur stor del av alla klick, som kommer från Google Ads-annonserna och sökfraserna vi administrerar, är 100% relevanta? Med relevanta sökfraser menar vi de sökfraser som ni aktivt valt att registrera i Google Ads-kontot. Vi har genomfört flera Google Ads-analyser där trafiken sällan är över 50% från sökord som företaget själva har valt. Läs mer om vår analys.
För 2014 (januari-augusti) kom 96,64% av Google Ads-trafiken från dessa klick.
till höger visas FinnMeras resultat från de senaste månaderna.

2018 Augusti
Vår uppföljning av liknande varianter här på sajten upphör då vi tycker att vi har följt detta länge nog.
Det kan vara så att vi tar upp detta igen vid senare tillfälle.
Det är nog att veta att "liknande varianter" pendlar mellan 7-9% av totala trafikmängden under ett år.

Månad

Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari 2018

December
November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari 2017
December
November
Oktober
September
Augusti 
Juli 
Juni 
Maj 
April
Mars
Februari 
Januari 2016
December
November 
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni 
Maj 
April 
Mars 
Februari 
Januari 2015
December 
November 
Oktober
September *
Augusti
Juli 
Juni

Exakt matchning

89,69%
89,61%
89,56%
89,32%
89,19%
89,24%
89,01%

89,47%
89,19%
90,46%
90,90%
91,28%
91,68%
91,48%
89,98%
88,21%
88,79%
89,08%
90,17%
92,94%
92,66%
92,69%
92,36%
92,59%
92,48%
92,11%
92,03%
92,32%
91,54%
90,64%
90,35%
90,85%
91,41%
90,59%
89,50%
89,66%
89,78%
89,83%
89,28%
85,20%
85,45%
83,38%
84,20%
85,00%
83,26%
81,56%
93,31% *
95,22%
94,16%
95,01%

Exakt matchning (liknande varianter) *

6,82%
7,11%
7,37%
8,21%
8,84%
8,68%
8,80%

8,42%
8,64%
7,43%
6,93%
7,11%
7,21%
7,31%
7,33%
7,83%
8,45%
8,45%
8,15%
6,02%
6,02%
6,20%
6,57%
6,99%
6,82%
6,91%
7,05%
7,11%
6,89%
7,35%
7,56%
8,10%
7,86%
7,58%
8,06%
9,35%
8,71%
8,44%
8,75%
9,45%
12,45%
11,95%
13,67%
13,19%
12,95%
14,59%
15,54%

*  I samband med att exakt matchning (liknande varianter) införs 16/9 2014 så sjunker siffrorna denna månad.

Marknadsandelar

En viktig aspekt vid alla typer av annonsering är hur många marknadsandelar man når ut till, Google presenterar detta i en procentsats.

Beräkningen av marknadsandelar baseras på hur många potentiella visningar man skulle kunnat få, mot antalet man faktiskt fick pga budget eller rankingförlust.

Till höger så jämför vi våra kunder med personer som själva administrerar sitt Google Ads-konto alternativt köper in hjälp från någon av våra konkurrenter.

Jämförelsen är baserad på 12 294 sökord som vi hanterat över ett år och 11 658 sökord som kund eller konkurrent hanterat under samma period

 

Det viktiga som vi vill peka på med dessa siffror är att vi strävar efter att nå så många marknadsandelar som möjligt vid en angiven budget. I vårt fall så har vi få ord med låg marknadsandel och fler med hög marknadsandel.
Jämför vi på samma sätt i andra kolumnen så ser vi att det i mångt är tvärtom. Många ord med låg marknadsandel och få med hög marknadsandel.

Nyckeltal FinnMera Andra
Antal sökord 12294 11667
antal ingen data 0 9
antal sökord med data 12294 11658
     
antal sökord mindre än 10% 178 2534
% av alla 1,45% 21,74%
     
10,00 - 19,99% 126 1632
% av alla 1,02% 14,00%
     
20,00 - 29,99% 208 1103
% av alla 1,69% 9,46%
     
30,00 - 39,99% 333 888
% av alla 2,71% 7,62%
     
40,00 - 49,99% 443 772
% av alla 3,60% 6,62%
     
50,00 - 59,99% 862 819
% av alla 7,01% 7,03%
     
60,00 - 69,99% 1145 756
% av alla 9,31% 6,48%
     
70,00 - 79,99% 1305 762
% av alla 10,61% 6,54%
     
80,00 - 89,99% 1916 913
% av alla 15,58% 7,83%
     
90,00 - 99,99% 3996 797
% av alla 32,50% 6,84%
     
100% 1782 682
% av alla 14,49% 5,85%
     
     
Under 50% av marknaden 1288 6929
10,48% 59,44%
Över 90% av marknaden 5778 1479
47,00% 12,69%

Synbarhet

Synbarhet anges som en snittsiffra, ju lägre siffra desto högre upp i Googles sökresultat syns dina annonser. Av erfarenhet så är det första till fjärde placeringarna som fungerar. Det ska mycket till om en potentiell kund inte hittar relevant information bland de fyra översta annonserna eller i det organiska sökresultatet. Att synas under den organiska sökresultatet, på sidan två eller längre bort är inget vi rekommenderar.


Vårt mål är att så gott det går, alltid försöka visa våra kunders annonser mellan position ett till fyra. Vi kan inte garantera denna typ av synbarhet men vanligtvis så brukar vi lyckas med detta. Dock så är det ett ganska digert arbete att övervaka och parera med eventuella CPC ökningar/minskningar för att alltid leverera så bra synbarhet som möjligt till ett så pass lågt CPC som möjligt.

Nyckeltal FinnMera Andra
Antal sökord 12294 11667
antal sökord med ingen data = 0 84 561
antal sökord med data 12210 11106
     
Synbarhet 1.0 1897 975
% av alla 15,54% 8,78%
     
Synbarhet 1.1 1202 482
% av alla 9,84% 4,34%
     
Synbarhet 1.2 911 377
% av alla 7,46% 3,39%
     
Synbarhet 1.3 818 373
% av alla 6,70% 3,36%
     
Synbarhet 1.4 633 303
% av alla 5,18% 2,73%
     
Synbarhet 1.5 607 356
% av alla 4,97% 3,21%
     
Synbarhet 1.6 557 305
% av alla 4,56% 2,75%
     
Synbarhet 1.7 474 334
% av alla 3,88% 3,01%
     
Synbarhet 1.8 452 324
% av alla 3,70% 2,92%
     
Synbarhet 1.9 356 328
% av alla 2,92% 2,95%
     
Synbarhet 2.0 525 531
% av alla 4,30% 4,78%
     
Synbarhet 2.1 318 324
% av alla 2,60% 2,92%
     
Synbarhet 2.2 297 337
% av alla 2,43% 3,03%
     
Synbarhet 2.3 286 337
% av alla 2,34% 3,03%
     
Synbarhet 2.4 242 311
% av alla 1,98% 2,80%
     
Synbarhet 2.5 241 313
% av alla 1,97% 2,82%
     
Synbarhet 2.6 196 306
% av alla 1,61% 2,76%
     
Synbarhet 2.7 184 251
% av alla 1,51% 2,26%
     
Synbarhet 2.8 175 267
% av alla 1,43% 2,40%
     
Synbarhet 2.9 149 240
% av alla 1,22% 2,16%
     
Synbarhet 3.0 179 339
% av alla 1,47% 3,05%
     
Synbarhet 3.1 till 4.0 974 1995
% av alla 7,98% 17,96%
     
Synbarhet 4,1 och sämre 537 1398
% av alla 4,40% 12,59%
     
     
     
Synbarhet 1.0 - 1.9 7907 4157
% av alla 64,76% 37,43%
     
Synbarhet 2.0 - 2.9 2613 3217
% av alla 21,40% 28,97%
     
     
Antal topp 3 placeringar 10699 7713
% av alla 87,62% 69,45%
     
Antal sämre än topp 3 1511 3393
% av alla 12,38% 30,55%

Referenser

Se alla

Nästa steg?

Skicka formuläret så tar vi kontakt och berättar mer om våra olika analyser.

Undersökningar

Se alla