Nordiska Skorstensprodukter

Med facit i hand så är vi som kund mycket nöjda med resultatet av vårt samarbete, som från vår sida kommer att fortsätta, för att positionera oss och våra tjänster på webben under lång tid. Signumet för FinnMera är enligt vår mening ”Lite snack och mycket verkstad!”

Ladda ner hela vårt referenscase (PDF

Fler undersökningar

Se alla