Analys av två företag inom samma bransch

  • Analys av två företag inom samma bransch
  • Under exakt samma tidsperiod
  • På exakt samma sökord
  • Vad blev resultatet?

Bakgrund

FinnMera har under nästan fem års tid administrerat en kunds AdWords-konto. Därefter blev de uppköpta av ett större företag. FinnMera fick senare möjligheten att analysera deras befintliga AdWords-konto.

Båda företagen annonserade samtidigt med varsin AdWords-kampanj, under exakt samma tidsperiod, mot samma målgrupp.

FinnMera valde nio sökord som var exakt samma från båda kampanjerna. Syftet var att jämföra skillnader i resultatet gällande antal besökare, kostnader, kvalitet på annonseringen samt hur konkurrentens budget kan påverkas av detta.

Ladda ner hela undersökningen här (PDF)

Fler undersökningar

Se alla