top of page

Snittsiffror

En Google Ads-analys från FinnMera brukar öppna ögonen hos marknadsansvariga. Analysen visar vad budgeten har gått till (service eller nykundsanskaffning), var ni kan spara in pengar och hur ni bör spendera dessa istället för största effekt.

Vi har analyserat flertalet företag. Allt här är snittsiffror som syftar till att ge er en uppfattning om vad ni kan förvänta er att vi hittar i er Google Ads-kampanj i förbättringsväg om ni låter oss analysera den. Alla uppgifter är anonyma på så sätt att ingen företagsinformation eller sökordsinformation sparas i databasen utan endast nyckeltalen som vi använder för att påvisa det nuvarande snittet. Vi vill vara konkreta i ett ämne som inte är känt för att vara det, då vi tror att det gagnar allas affärer i förlängningen. Det är heller inte fel om man kan påvisa att man kan få mer marknadsandelar för samma eller kanske rentav mindre budget om man inleder ett samarbete med oss på en tjänst som man högst troligt redan är nöjd med och anser vara affärskritisk.

Resurser och tips: HTML Embed
bottom of page