Så här många procent av sökningarna missas pgr av Ranking och Budget enligt Google.

Googles förklaring
Denna siffra visar i procent antalet visningar som man inte kan få se vad det var eller vilket sökord det var då Google inte delar med sig dem i deras söktermsrapport. Och det är baserat på Googles hela söknätverk.

Googles förklaring
Denna siffra visar i procent summan av omsättningen som man inte kan få se vad det var för synbarhet eller vilket sökord då Google inte delar med sig dem i deras söktermsrapport. Och det är baserat på Googles hela söknätverk.

Googles förklaring
Procenttal på hur många sökningar på Google på önskade sökord som de missade att synas på för att de hade för lite pengar att köpa trafik för.

Googles förklaring
Procenttal på hur många sökningar på Google på önskade sökord som de missade att synas på för att de rankades för lågt av Google.

Googles förklaring
Hur många extra varianter per registrerat sökord har de fått betala för på Google ser ni här.
Detta avser endast Google sökmotortrafiken.
Ett sökord som man vill köpa ger således så här många unika i snitt.

Googles förklaring
Av alla unika sökfraser som har levererat klick så är det så här många procent av dem som hade 100 procent och faktiskt högre i CTR. Detta är baserat på Hela söknätverket och betänk att Google inte delar med sig av all information i söktermsrapporten då de har Andra söktermer.

Googles förklaring
Så här många procent av Söknätverkets hela kostnad gick till exakt de önskade sökorden samt från sökmotorn Google.

Googles förklaring
Så här många procent av Söknätverkets hela klickmängd gick till exakt de önskade sökorden samt från sökmotorn Google.

Googles förklaring
Hur mycket av visningarna i procent på Googles söknätverk var på Sökpartners.
Då det inte går att få veta vilka siter visningarna kom från eller att lägga upp Sökpartners i en egen mätbar kampanj i Adwords så anser vi denna trafik som högst osäker och anser att dem pengarna kan flyttas över till sökmotorn Googles användare.
En trend som vi ser är att ju sämre annonserna presterar på Google desto större andel hamnar här.

Googles förklaring
Hur mycket av kostnaden i procent på Googles söknätverk var på Sökpartners.
Då det inte går att få veta vilka siter kostnaderna kommer från eller att lägga upp Sökpartners i en egen mätbar kampanj i Adwords så anser vi denna trafik som högst osäker och anser att dem pengarna kan flyttas över till sökmotorn Googles användare.
En trend som vi ser är att ju sämre annonserna presterar på Google desto större andel hamnar här.

Googles förklaring
Procent av totala kostnaden på Adwords som var på Display nätverket ser ni här. Många är faktiskt inte medvetna om att de får Display på köpet om de kör med defaultinställningarna i Adwords. Display kan vara riktigt bra rätt utfört men är inte sökmotortrafik.

Googles förklaring
CTR är en förkortning på "Click Through Rate" eller hur många som såg din annons och klickade på den.

Vi anser att detta är direkt jämförbart med hur många affärsmöjligheter du får från AdWords, högre CTR bör innebära mer försäljning/konvertering.

Googles förklaring
68,85 %
72,42 %
4,07 %
15,58 %
53,27 %
32,54 st
55,80 %
33,58 %
35,98 %
41,44 %
7,02 %
6,32 %
2,43 %