top of page

Våra villkor

Annonsering / PPC

Allmänna

FinnMeras policy gällande Google Ads-konton

Vi har förstått att det är vanligt att våra kollegor i branschen försöker överta konton i Google Ads som FinnMera har skapat.
Som inköpare är det inte lätt att kunna branschen, men likväl är det av yttersta vikt att veta vem det är som är min bästa leverantör, för just mina förutsättningar. 
Om jag ska byta till en annan leverantör, så bör den leverantören bevisa att kunskapen finns och inte på enklast möjliga sätt ta över ett redan befintligt Google Ads-konto.
Ett sämre resultat beror inte på kontohistoriken.
Även om det är smickrande att få detta erkännande om våra kunskaper från våra kollegor, så vill vi förtydliga att FinnMera äger kontot om FinnMera har betalningsansvaret till Google. 
Det innebär att vi inte släpper kontot till någon annan. Vi anser att våra kollegor ska få jobba lika mycket som vi gör för våra kunders räkning, och att det ska märkas tydligt om detta inte görs.
Det finns många varianter på hur andra kollegor sköter liknande frågeställning när de försöker att ta över varandras Google Ads-konton. 
Den vanligaste är att de har flera kunder i samma Google Ads-konto och att även andra företags statistik är tillgänglig via denna inloggning. 
En annan variant är att alla kampanjer raderas innan kontot överlämnas.
FinnMera begär aldrig att få ta över ett befintligt Google Ads-konto som administreras av våra branschkollegor. 
Anledningen är att vi vill påvisa vår kunskap genom att registrera helt nya Google Ads-kampanjer med våra inställningar. 
Dock så försöker vi ofta att få tillgång till kunders Google Ads-konton för att kunna hämta hem en serie rapporter. 
Allt för att kunna påvisa att det går att få mer effekt för mindre pengar, och ofta stoppas vi av att kunden har ett samarbete med en leverantör som inte släpper in varken kunden eller oss. 

 

Googles tredjepartspolicy            

                                                   

NoxFinans fakturor

Vi använder oss av NoxFinans för hantering av våra fakturor detta är ett aktivt val vi gjort då vi inte vill hantera fakturor "inhouse".

Det innebär för dig som kund att om du har frågor gällande betalning av fakturor så hänvisar vi dig till NoxFinans.

Om du däremot har frågor om vad som fakturerats (tjänsten, priset etc) så kontaktar du din konsult hos FinnMera.

Hur hanterar NoxFinans en Förfallen faktura:
2 dagar efter att en faktura har förfallit så skapas det en notifiering hos NoxFinans till dig som kund, denna påminnelse har ingen extra "påminnelse avgift".
Du kan kontrollera detta på www.noxfaktura.se
7 dagar efter förfallen faktura så skickas det en påminnelse till dig som kund där påminnelseavgift och dröjsmålsränta läggs på.
Du kan när som helst kontrollera din faktura på www.noxfaktura.se för att se vad för påslag som gjorts.
45 dagar efter att faktura förföll så lämnas ärendet över till Inkasso.

Betongvägg

Sekretess

FinnMera garanterar att vid utförd Google Ads-analys sprider vi inte vidare någon information till tredje part. Inga inställningar ändras i kontot.  Vi laddar bara ner rapporter som underlag till analysen.

bottom of page